Ofte stilte spørsmål


Vil jeg være bevisst på hva som skjer under hypnoterapi?

De aller fleste er bevisst på hva som skjer og hva som blir sagt. Det kan imidlertid tenkes at du ikke husker alt som blir sagt. Dette er helt normalt, og har absolutt ikke noe å si for utfallet, ettersom det er ditt ubevisste sinn vi henvender oss til. Dessuten kan det tenkes at du sovner. Jeg vil da få deg tilbake til den våkne, men avslappede tilstanden som er ideell for behandlingen.
 

Vil jeg miste kontrollen under hypnoterapi?

Du har alltid kontroll. Du tillater deg selv å slappe av og du tillater deg selv å motta de forslag som blir gitt, fordi du selv velger å gjøre det, i trygg forvissning om at dette vil være nyttig, og til ditt eget beste.
 

Kan hypnoterapeuten få meg til å si ting jeg ikke vil fortelle?

Nei. Du vil derfor ikke risikere å fortelle noe du ikke selv ønsker å si. Du kan også velge å ikke si noe i det hele tatt. Men husk at en hypnoterapeut vil ditt eget beste, og vil kun ønske at du sier noe dersom det kan være til hjelp for deg.
 

Kan alle benytte hypnoterapi?

Alle som har evnen til å følge instruksjoner kan hypnotiseres. Du blir fortalt hva du skal gjøre, og velger selv å gjøre dette. I en terapeutisk sammenheng innebærer dette at du mottar forslag fra en hypnoterapeut, mens du er i en dyp avslappet tilstand. Men kun hvis du tillater deg selv å gjøre det. Derfor sier vi at all hypnose er selvhypnose. Det viktigste er at du vil selv.
 

Benyttes det medikamenter i behandlingen?

Nei.

 

 

Hva er forskjellen på hypnoterapi og hypnose? 

Dette er et spørsmål som er blitt mer og mer aktuelt. Enkelt sagt kan vi si at hypnoterapi er hypnose brukt i terapi, altså i behandling. Ordet hypnose brukes også ofte i underholdningssammenheng. Det er imidlertid stor forskjell på hypnose brukt i underholdning og i behandling.
 

Hvorfor benytte hypnoterapi?

Det er i ditt ubevisste sinn oppførsel, holdninger og minner ligger. Hypnoterapi henvender seg til ditt ubevisste sinn, og kan derfor endre det som befinner seg der, og dermed få deg til å endre på oppførsel, oppfatninger, vaner/uvaner som ligger lagret der, som f.eks. å slutte og røyke/snuse, etablere sunne spisevaner, kvitte deg med fobier osv.
 

Hva skjer i løpet av behandlingen?

Det første jeg må gjøre er å få informasjon fra deg. Hva er ditt problem eller ønske, hvordan oppleves dette i din hverdag osv. Dette blir så benyttet i den videre behandlingen. Under hypnoterapi er ditt ubevisste sinn mer mottagelig, og det er derfor lettere å oppnå den endringene du selv ønsker, men sliter med å få satt ut i livet.
 

Hvordan føles hypnoterapi?

Dette vil nok variere fra person til person. De fleste opplever en behagelig avslappet tilstand. Du er imidlertid mentalt våken, men har en begrenset fokusering. Du fokuserer på det som blir sagt. Din primære sansekanal (synet) er stengt av, ettersom du har øynene lukket. Du har derfor mer fokus på det som blir sagt til deg.
 

Er det normalt å være nervøs forut for første behandling?

Ettersom de fleste ikke har erfart hypnose tidligere, er det ikke unaturlig at det kan knyttes en viss spenning til hva som skal skje. Du skal være trygg på at jeg tar vare på deg og får deg til å slappe av.